Čebeljnak kot lesena gospodarska stavba

Čebeljnak iz lesa

Čebeljnak označuje prostor oziroma stavbo, v katero se zloži panje pod skupno streho. V najustreznejši izvedbi predstavlja leseno gospodarsko stavbo. Iz lesa je izdelan zlasti za to, ker je takšna vrsta materiala zagotovo najprimernejša oziroma najugodnejša za bivalne razmere čebel. Les namreč zagotavlja razmeroma poceni, preprosto pa tudi prenosljivo gradnjo. Neredko se namreč zgodi, da je treba čebelnjak tudi prestaviti oziroma seliti.

Čebeljnak iz lesa tudi oblikovno ter materialno najbolj ustreza večini našega krajinskega ter naselbinskega okolja. Le na Krasu in na Primorskem ga deloma nadomešča kamen. Pomembno pa je, da je tovrstna lesena konstrukcija za stopnico ali pa dve dvignjena nad tlemi. Posledično nima stika z vlago, mravljam in drugim žuželkam pa se na takšen način prepreči vstop v čebelnjak.

Kam postaviti čebelnjak

Zelo pogosto se pojavijo težave pri iskanju dobrega stojišča za čebelnjak. Zagotovo prav vsak prostor ni primeren za čebele, zato je treba biti še toliko bolj previden pri izbiri. V veliki meri na ustrezno izbiro zagotovo vpliva klima nekega območja. Treba je namreč upoštevati pašne razmere. Vprašati se morate, ali bodo imele čebele dovolj paše. Najbolje je, da preverite okolico območja čebelnjaka, in to v radiju nekaj kilometrov. Čebelam lahko škodujejo na primer morebitne prometne ceste, težka industrija, smetišča, ne nazadnje tudi intenzivna kmetijska področja.

Čebelnjak ob gozdnem območju
Postavitev čebelnjaka na gozdnem območju

Izjemno zaželeni pri izbiri stojišča pa so viri čiste vode, kjer se čebele lahko odžejajo. Med drugim pa je dobro vedeti tudi to, v katero smer obrniti panje. Za čebele je predvsem pomembno jutranje sonce, ki obsije panje. Če je le mogoče, panjev ne obračajte proti severu. Pašne razmere pa se lahko izboljšajo s sajenjem ter setvijo medovitih rastlin. Pri tem pa je treba obvezno računati, da bodo posajeno grmičevje in drevesa pričela cveteti šele čez nekaj let. Če pa čebelar želi razmere izboljšati nekoliko prej, se lahko odloči za setev medovitih rastlin, kot so na primer sončnica, ajda, facelija.

Slovenska zakonodaja in postavitev čebelnjaka

Vsekakor pa je treba pri postavitvi čebelnjaka upoštevati tudi samo zakonodajo. V največ tridesetih dneh po sami postavitvi in nastavitvi čebelnjaka je treba stojišče tudi prijaviti. Kakšen je celotni postopek in kaj bodoči čebelar potrebuje, si lahko preberete tudi na spletu.

Video: Postavitev učnega čebelnjaka v Vojniku

Članki iz iste kategorije: